Regulamin sklepu internetowego www.prozoo.pl/sklep

I. Wprowadzenie 

Ta strona zawiera regulamin (dalej jako ”Regulamin”), na podstawie którego dostarczamy  wszystkie produkty, które dostępne są w sklepie internetowym pod adresem www.prozoo.pl/sklep (dalej jako ”Sklep”).

Szanowny Kliencie – przed złożeniem zamówienia na którykolwiek produkt dostępny w Sklepie zapoznaj się z treścią niniejszego Regulaminu. Pamiętaj – składając zamówienie oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią. W momencie złożenia zamówienia wszystkie postawienia niniejszego Regulaminu stają się dla Ciebie wiążące.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Właścicielem i administratorem Sklepu jest:

Prozoo Gryń Sp. k.

Ul. Ofiar oświęcimskich 30

58-160 Świebodzice

NIP: 8842797517

REGON: 383429189

 

2.2. Siedziba oraz adres korespondencyjny Sklepu: 

Prozoo Gryń Sp. k.

Ul. Ofiar oświęcimskich 30

58-160 Świebodzice

Tel. +48 74 844 42 70

E- mail: sklep@prozoo.pl

  

2.3. Wszystkie transakcje dokonywane są w formie umowy sprzedaży (dalej jako ”umowa”), pomiędzy zamawiającym (dalej jako ”Klient”), a sprzedającym (dalej jako ”Sklep”).

2.4. Umowy zawierane są zgodnie z właściwymi przepisami prawa, wyłącznie w języku polskim.

2.5. Wszystkie produkty w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Przy każdym produkcie znajduje się informacja o składzie surowcowym, analizie jakościowej, zaleceniach żywienia oraz przechowywania, wadze opakowania lub liczbie sztuk w opakowaniu zbiorczym itp. Cena poszczególnego produktu widoczna jest tylko dla zalogowanych Klientów.

2.6. Wszystkie udostępnione informacje o produktach stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.

2.7. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnego produktu, w dowolnym terminie, a także zmiany lub usunięcia wszelkich treści lub materiałów zawartych na stronie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub osób trzecich za wycofanie produktu oraz wycofanie lub zmianę treści zawartych na stronie. 

 

III. Zasady korzystania ze sklepu

3.1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej Internet umożliwia Klientowi kupowanie oferowanych produktów.

3.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie, podpisanie oraz przekazanie Klientowi wybranego dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostawą zamówionych produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Wersja do wydruku znajduje się tutaj.

3.4. Wszystkie informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W innym przypadku Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu lub bez konsekwencji odstąpić od umowy sprzedaży.

3.5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe środki organizacyjne i techniczne, których celem jest zapobieganie pozyskania i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych przez Klienta podczas procesu rejestracji.

3.6. Klient korzystający ze sklepu zobowiązany jest do:

-          korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

-          korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów i Administratora sklepu,

-          nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

 

IV. Proces rejestracji i składania zamówień

4.1. Sklep umożliwia składanie zamówień (dalej jako ”zamówienia”),  na produkty w następujący sposób:

-          w Sklepie, korzystając z procedury składania zamówienia po wcześniejszym zarejestrowaniu się oraz zalogowaniu,

-          telefonicznie, przez kontakt z infolinią Sklepu pod nr telefonu: +48 74 844 42 70,

-          pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych produktów wraz z określeniem ilości na adres e-mail: sklep@prozoo.pl.

4.2. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

4.3. Warunkiem koniecznym korzystania ze Sklepu jest dokonanie rejestracji, poprzez którą Klient tworzy indywidualne konto w Sklepie. Rejestracji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjny i podanie wszystkich wymaganych informacji.

Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym automatycznie zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji oraz zawierająca informacje dodatkowe, wymagane właściwymi przepisami prawnymi.

4.4. W celu korzystania ze Sklepu Klient musi mieć dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, system operacyjny Microsoft Windows XP, 7, 8, 10, Vista, Linux, OsX, Android, zainstalowaną i zaktualizowaną wersję przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, z włączoną obsługą JavaScript, Flash oraz obsługą plików Cookies, oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku ewentualnych załączników do wiadomości e-mail konieczne jest posiadanie programu obsługującego pliki danego typu
w szczególności: pdf, doc, docx, odt, txt, jpg, png lub inne.

4.5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy poprawnie:

-          dokonać wyboru produktów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości,

-          wybrać/podać/zaktualizować dokładny adres dostawy oraz adres do rozliczeń,

-          zapoznać się z informacjami związanymi z formą i czasem dostawy,

-          wybrać odpowiednią opcję formy płatności,

-          zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,

-          zatwierdzić formularz zamówienia poprzez przycisk ”Zamawiam i płacę”.

Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku ”Zamawiam i płacę” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny produktów oraz ewentualnych kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

4.6. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zatwierdzenie przez Klienta zamówienia w Sklepie oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Sklep. O przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sklep Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail wysłaną na podany w procesie rejestracji adres poczty elektronicznej.

4.7. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia on-line przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 4.6. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z wymaganym potwierdzeniem mailowym.

4.8. W sytuacji, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane z powodu niedostępności produktu zamówienia lub wystąpienia innych problemów uniemożliwiających jego realizację, Sklep skontaktuje się z Klientem w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia w późniejszym terminie lub ewentualnego odstąpienia od realizacji zamówienia.

 

V. Dostawa zamówień

5.1. Dostawy realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Produkty dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Obowiązkiem Klienta jest zaktualizowanie adresu dostawy w przypadku jego zmiany. Szacowany termin dostawy każdego zamówienia wynosi do trzech dni roboczych, licząc od dnia, w którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Klienta lub od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności. Dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

5.2. Wszystkie zamówienia są dostarczane pod wskazany adres firmą kurierską Fedex. Sklep umożliwia odbiór osobisty zamówień pod adresem: Prozoo Gryń Sp. k., ul. Ofiar oświęcimskich 30, 58-160 Świebodzice; w dni robocze, w godz. 08.00 – 16.00.

5.3. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczone zostało zamówienie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z obsługą Sklepu, która przedstawi procedurę dalszego postępowania.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceną zakupu określonego produktu jest każdorazowo cena podana w Sklepie, za wyjątkiem oczywistych błędów. O przypadku stwierdzenia przez Sklep błędnej ceny Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W tej sytuacji Klient ma możliwość potwierdzenia zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowania, częściowo lub w całości. W przypadku niemożności skontaktowania się z Klientem zamówienie, po upływie 3 dni roboczych, zostanie w całości anulowane, a ewentualne wpłacone kwoty zostaną zwrócone Klientowi w całości.

6.2. Sklep nie jest zobowiązany do sprzedaży żadnego produktu po błędnej cenie, również w sytuacji, gdy Klient został już poinformowany poprzez wiadomość e-mail o przyjęciu zamówienia on-line do realizacji przez Sklep, jeśli błąd cenowy jest niewątpliwy i oczywisty, a Klient mógł bez trudu ocenić, iż cena zakupu jest błędna.

6.3. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym m.in. podatek VAT. Ceny nie uwzględniają opłaty za przesyłkę zamówienia.

6.4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem powyższych zastrzeżeń, zmiany te nie są stosowane do zamówień potwierdzonych przez Sklep jako zamówienia przyjęte do realizacji.

6.5. Klient uiszcza płatność za zamówione Produkty wraz z ewentualnymi naliczonymi kosztami dostawy, wedle wyboru:

a) ”Płatność przy odbiorze” – opłata za zamówienie uiszczana jest kurierowi dostarczającemu przesyłkę w momencie jej odbioru, wg. wskazania właściwego dokumentu przewozowego, lub w przypadku odbioru osobistego pracownikowi Spółki wg. wskazania dokumentu potwierdzającego zakup (paragon lub faktura VAT);

b) szybkim przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej
w systemie płatniczym Tpay w formie przedpłaty. W przypadku wyboru przez Klienta tej metody płatności brak otrzymania płatności w terminie dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Klienta skutkuje anulacją zamówienia. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu płatności za zamawiane produkty.

6.6. Do każdego zamówienia dołączony zostaje właściwy dokument potwierdzający zakup (paragon lub faktura VAT), w zależności od wybranej opcji w formularzu zamówienia.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, obejmie faktycznie w posiadanie produkty.

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na jeden z wskazanych poniżej sposobów:

-          korzystając z Formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie,

-          telefonicznie, przez kontakt z infolinią Sklepu pod nr telefonu: +48 74 844 42 70,

-          pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@prozoo.pl,

-          przesyłając stosowne pismo na adres: Prozoo Gryń Sp. k., ul. Ofiar oświęcimskich 30, 58-160 Świebodzice.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia należy zawiadomienie o zamiarze skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zgłosić na jeden ze wskazanych powyżej sposobów przed upływem terminu odstąpienia.

7.3. Klient może skorzystać z szablonu Formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się pod poniższym linkiem:

Pobierz Formularz odstąpienia od umowy

Wykorzystanie Formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.

7.4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi jedynie w odniesieniu do produktów, które są zwracanie w niezmienionym stanie. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa następujących produktów:

-          produkty dostosowane na życzenie Klienta do indywidualnych jego potrzeb,
-          produkty w zamkniętych opakowaniach, których opakowanie zostało otwarte po dostawie.

 

VIII. Skutki odstąpienia od umowy 

8.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient otrzymuje zwrot wszystkich wpłat, w tym ewentualnych kosztów przesyłki niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

8.2. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu przelewu bankowego zwrotnego. W przypadku płatności ”za pobraniem”, gdy Klient uiścił opłatę za zamówienie w momencie odbioru przesyłki, Klient zostanie poproszony o podanie niezbędnych danych do wykonania przelewu bankowego, takich jak: nr rachunku bankowego, imię i nazwisko oraz adres Klienta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej. W żadnym razie Klient nie poniesie żadnych kosztów zwrotu pieniędzy. Nie ma możliwości zwrotu należności przekazem pocztowym.  

8.3. Niezależnie od powyższego, Sklep ma prawo odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania produktów. 

8.4. Klient zobowiązany jest odesłać na adres siedziby spółki Prozoo lub dostarczyć bezpośrednio do siedziby, na adres: Prozoo Gryń Sp. k., ul. Ofiar oświęcimskich 30, 58-160 Świebodzice, produkty wraz z Formularzem zwrotu lub stosownym dowodem zakupu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Termin odstąpienia zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle lub dostarczy produkty przed upływem
14 dni.
 

8.5. Za wyjątkiem przypadku dostarczenia produktów do siedziby spółki Prozoo, Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Zwroty wysyłane z naliczonym pobraniem oraz paczkomatami nie będą odbierane.

 

IX. Reklamacje 

9.1. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

9.2. Obowiązkiem Sklepu jest dostarczenie pełnowartościowych produktów bez wad.

9.3. Każda rzecz zakupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową.

9.4. Reklamację można złożyć w dowolnej formie poprzez odesłanie przedmiotu reklamacji wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu, w zakładce Reklamacje i stosownym dowodem zakupu, na adres siedziby spółki: Prozoo Gryń Sp. k., ul. Ofiar oświęcimskich 30, 58-160 Świebodzice, z dopiskiem: ”Reklamacja”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.

9.5. Jeżeli sprzedany produkt posiada wadę, Klient ma prawo:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady. Klient nie ma prawa odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu jest nieistotna;
  2. zażądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

 9.6. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia produktu podczas transportu, zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, który będzie podstawą reklamacji. W przypadku braku protokołu szkody, reklamacja nie będzie rozpatrywana.

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji 

10.1. Skorzystanie przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Przedstawione poniżej zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. 

10.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

-     http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

-     http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

-     http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

10.3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

  1. Klient ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
    o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
     
  2. Klient ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin w całości obowiązuje od dnia 01.07.2019 roku.

11.2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup produktów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

11.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

11.4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

11.5. Spółka Prozoo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zachowaniem procedury opisanej w pkt. 11.2. niniejszego Regulaminu.

11.6. Wszelkie zamieszczone w Sklepie nazwy oraz znaki graficzne należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.