Obowiązek informacyjny na podstawie art.13 RODO
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prozoo Sp. z o.o. przy ul. Ofiar oświęcimskich 30, 58-160 Świebodzice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000351002, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 886 294 27 96, Regon 021205013 (dalej jako ”Administrator” lub ”My”). Kontakt z nami dostępny jest również pod adresem email: administrator@prozoo.pl. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji konta, jak również w wyniku realizacji zamówień składanych telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej, po kontakcie z Biurem Obsługi Klienta. Dane mogliśmy również pozyskać od Ciebie, poprzez Twoją wolę uczestniczenia w kampaniach marketingowych prowadzonych przez Administratora.
Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe ?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zawierania transakcji;

dokonywania wysyłki zamówionych przez Ciebie produktów;

obsługi reklamacji lub ewentualnych zwrotów;

obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez e-mail lub formularz kontaktowy);

zarządzanie bezpieczeństwem transakcji;

zapewnienie Tobie najlepszej obsługi klienta oraz pełnego dostępu do informacji.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora którym jest:
monitorowanie Twojej aktywności na naszych stronach;

dopasowanie treści zgodnie z Twoimi preferencjami, na podstawie uprzednio przeglądanych zawartości strony, czy też przede wszystkich interesujących Cię produktów;

prowadzenie działań informacyjnych i marketingowych;

zapewnienie usług płatniczych;

windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

zapewnienie należytego przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;

zapewnienie bezpieczeństwa dokonywania transakcji, w tym zapobieganie popełnianiu przestępstw;

prowadzenie analiz statystycznych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);

organizacja konkursów, akcji promocyjnych, budowanie programów lojalnościowych i partnerskich.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych, pozwoli nam na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu:
założenia i utrzymywania Twojego konta w naszym serwisie;

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

organizacji akcji promocyjnych i konkursów;

wysyłanie do Ciebie informacji w postaci newslettera.

Udzieloną Administratorowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w tak łatwy sposób jak ją wyraziłeś, możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem dowolnych środków komunikacji. Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania zgody.
Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych
Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym umożliwić nam:
bezpośredni kontakt z Tobą;

informowanie Cię o przebiegu realizacji zamówienia;

informowanie Cię o wysyłce zamówienia;

informowanie Cię o przebiegu postępowania reklamacyjnego, obsługi zwrotu;

informowanie Cię o akcjach promocyjnych oraz nowościach;

informowanie Cię o produktach, które mogą Cię zainteresować.

W tym celu będziemy potrzebować Twój adres email, imię i nazwisko/nazwę firmy, adres miejsca zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej, oraz numer telefonu. Jeżeli jesteś naszym Partnerem, lub uczestnikiem akcji promocyjnych i konkursów – będziemy potrzebować również dodatkowych danych wymaganych ze względu na przepisy podatkowe. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu tych danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy twoich preferencji.
Twoje uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych ?
Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.
prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych – jeżeli Twoje dane są niepoprawne lub niekompletne lub też nie są niezbędne przez Administratora albo wycofasz swoją zgodę na przetwarzania;

prawo ograniczenia ich przetwarzania – na czas wyjaśnienia, korekty, wniesienia sprzeciwu – nie usuniemy Twoich danych, a jedynie ograniczymy ich przetwarzanie;

prawo do ich przenoszenia;

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora. Możesz również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania swoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora.
Udostępnienie Twoich danych osobowych
Dbamy w szczególny sposób o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dokonując należytej staranności, aby Twoje dane były bezpieczne. Niemniej jednak dla Twojej wygody korzystamy z wielu nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych, które umożliwiają Tobie wygodę zakupów, a nam właściwą obsługę klienta. W tym część Twoich danych osobowych udostępniamy podmiotom płatniczym, podmiotom wspierającym usługi pocztowe, kurierskie, logistyczne, usługi audytowe i konsultingowe, promocje marketingowe, a także organom publicznym zajmującym się ściganiem nadużyć oraz przestępstw, oraz kontrolą skarbową.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?
Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż są one potrzebne dla właściwej jakości obsługi i w zależności od trybu i celu ich pozyskania przechowujemy je: 1. Zawarcie umowy – na czas jej trwania oraz po jej zakończeniu w celach:
dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną umową;

realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom;

statystycznych i archiwizacyjnych.

2. Działania marketingowe – na czas trwania umowy, udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie takich danych – do czasu zakończenia działań związanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania zgody.
3. Działania okołosprzedażowe i promocyjne – np. konkursy, akcje promocyjne – na czas trwania i rozliczenia takich akcji.
4. Działalność operacyjna - do czasu przedawnienia obowiązków nałożonych przez Rozporządzenie RODO oraz odpowiednie przepisy krajowe, celem wykazania rzetelności w przetwarzaniu danych osobowych.